Szyby ochronne w budynkach zrównoważonych

 

BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) to najbardziej rozpowszechniony system certyfikacji budynków w Europie, który pozwala ocenić parametry techniczne obiektów przyjaznych środowisku i użytkownikom. Jednym z aspektów podlegających ocenie w ramach kategorii „Zarządzanie” jest „Bezpieczeństwo i ochrona”. Punkty w tej kategorii można zdobyć m.in. dzięki stosowaniu szyb ochronnych, które gwarantują ochronę przed atakiem zewnętrznym.

Na całym świecie już ponad 200 tys. zrównoważonych budynków jest certyfikowanych w systemie brytyjskiej wielokryterialnej oceny budynków BREEAM1. Oznacza to, że zweryfikowano ich stopień oddziaływania na środowisko oraz wykorzystania rozwiązań gwarantujących wysokie standardy w aspekcie ekonomicznym i funkcjonalnym. W Polsce starania o certyfikację budynków to stosunkowo nowy trend wśród inwestorów i deweloperów, który jednak szybko zyskuje na popularności w miarę powstawania nowoczesnych zrównoważonych inwestycji.

Harmony Office Center II, Warszawa

Budynek certyfikowany w systemie BREEAM jest poddawany pięciostopniowej ocenie punktowej w 9 kategoriach środowiskowych: Energia, Materiały, Zdrowie i Komfort, Zarządzanie, Woda, Odpady, Zanieczyszczenie środowiska, Transport oraz Wykorzystanie gruntu i ekologia. Końcowa ocena, stanowiąca sumę osiągnięć w poszczególnych kategoriach, odzwierciedla wartość inwestycji budowlanej. W kategorii „Zarządzanie” asesorzy sprawdzają m.in. czy projekt uwzględnia skuteczne środki w zakresie ochrony i minimalizowania zagrożenia przestępczością. Wysokie standardy w tym obszarze są możliwe do osiągnięcia m.in. dzięki stosowaniu nowoczesnych materiałów budowlanych, takich jak szkło ochronne.

Szkło ochronne, fot. Pilkington Polska

Zaawansowane produkty szklane ze szkła warstwowego zabezpieczają budynek i jego użytkowników przed potencjalnym atakiem z zewnątrz w postaci aktów wandalizmu, włamania czy napaści z wykorzystaniem broni palnej. Tym trzem kategoriom zagrożeń odpowiadają trzy rodzaje szkła laminowanego: szkło bezpieczne, szkło antywłamaniowe i szkło kuloodporne. Szkło laminowane zbudowane jest z kilku tafli szkła float i jednej lub kilku warstw elastycznej folii PVB (poliwinylobutyralowej), która jest spajana ze szkłem w kontrolowanych warunkach ciśnienia i temperatury. W momencie rozbicia szyby warstwy folii utrzymują rozbite kawałki szkła w miejscu.

– Mechaniczne właściwości szkła laminowanego zależą w dużej mierze od kombinacji warstw i grubości zarówno szkła jak i folii PVB – mówi Szymon Piróg, Doradca techniczny w Pilkington Polska. – Produkty szklane w różnych konfiguracjach zapewniają ochronę budynku i jego użytkowników na kilku poziomach.

Szkło kuloodporne, fot. Pilkington Polska

Szkło laminowane bezpieczne np. Pilkington Optilam™ 6,8 o podwyższonej wytrzymałości (klasa P2A według normy PN EN 356) jest odporne na atak siłą ramienia. Szkło laminowane antywłamaniowe występuje w wyższych klasach odporności (od klasy P4A do P8B zgodnie z normą PN EN 356) gwarantując ochronę przed atakiem na szybę przy użyciu tępych przedmiotów i uderzeniem kamieniem lub cegłą.

Odporność szkła jest uzależniona od czasu trwania ataku oraz od rodzaju użytych środków. Najwyższe wymagania w zakresie ochronności stawiane są wobec laminowanego szkła kuloodpornego. Ten rodzaj szkła (w klasach od BR1 do BR7 z rozróżnieniem na produkty odpryskowe S i bezodpryskowe NS oraz w klasach SG1 i SG2 dla broni gładko lufowej według normy PN EN 1063) zbudowany jest zazwyczaj z 4 lub 5 różnej grubości warstw szkła i folii co zapewnia mu odporność na przebicie pociskami z ręcznej broni palnej.

Przykładowo szyba laminowana Pilkington Optilam™ o grubości 39 mm jest w stanie wytrzymać ostrzał z pistoletu Magnum kaliber 44 z odległości 5 metrów.

Stosowanie nowoczesnych materiałów budowlanych – takich jak szkło ochronne – z jednej strony wpływa na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa użytkowników budynku, z drugiej zaś zwiększa szanse na pozytywną ocenę obiektu w systemie certyfikacji BREEAM. W BREEAM-owskiej kategorii „Zarządzanie” punkty przyznawane są budynkom m.in. za wybór najlepszych i sprawdzonych rozwiązań, efektywne wykorzystanie procedur zarządzania budynkiem i ich ciągłe udoskonalanie. W tej kategorii można łącznie zdobyć 11 punktów, co stanowi 12% w całkowitej puli punktów do oceny budynków nowych, modernizowanych i rozbudowywanych.

Leave a Reply