SunGuard SN 70/35 – nowoczesne szkło zgodne z polskimi przepisami

Duże przeszklenia, charakterystyczne dla wielu współczesnych budynków, prezentują się bardzo efektownie i zapewniają wnętrzom doskonały dostęp światła dziennego. Jednak mogą mieć też poważną wadę – narażają pomieszczenia na przegrzewanie. Tymczasem obowiązujące przepisy nakazują ograniczenie przepuszczalności energii z promieniowania słonecznego do maksymalnego poziomu 35%. Firma Guardian wyszła naprzeciw wymogom odbiorców oraz nakazom ustawodawców i stworzyła szkło SunGuard SN 70/35, wyróżniające się bardzo wysoką selektywnością i wartością współczynnika g poniżej 0,35.

Na początku tego roku zaostrzeniu uległy przepisy Prawa Budowlanego, dotyczące ilości energii słonecznej przedostającej się przez okna do wnętrza budynków. Nowy standard przewiduje, że do pomieszczeń może dostać się nie więcej niż 35% energii z promieniowania słonecznego. Obecnie maksymalna wartość współczynnika g (tzw. Solar Factor) wynosi zatem 0,35, natomiast wcześniej było to aż 0,50. Powyższa zmiana w przepisach podyktowana została koniecznością zmniejszenia ryzyka przegrzewania się pomieszczeń w budynkach z dużymi przeszkleniami, a tym samym – poprawy komfortu życia i pracy osób przebywających w takich wnętrzach i zmniejszenia zużycia energii zużywanej przez urządzenia chłodzące. Branża szklarska musi więc dostosować się do nowych przepisów i tak udoskonalić swoje wyroby, aby skutecznie ograniczały one przepływ szkodliwego promieniowania, a zarazem zapewniały doskonały dostęp do światła słonecznego. Oba te kryteria spełnia SunGuard SN 70/35 – najnowsze szkło firmy Guardian, które zaprezentowane zostało podzas tegorocznych targów Glasstec.

Aquarius Business House we Wrocławiu to przykład obiektu, który m.in. dzięki wysokselektywnym przeszkleniom ze szkła SunGuard uzyskał certyfikat BREEAM Fot. Guardian Częstochowa

Najwyższe normy i jakość

SunGuard SN 70/35 firmy Guardian to szkło, które doskonale sprawdzi się na fasadach budynków i wszędzie tam, gdzie konieczne jest zastosowanie wielkopowierzchniowych przeszkleń. Jego zaletami są: duża przepuszczalność światła (powyżej 70%), idealne odwzorowanie kolorów, a przede wszystkim wysoka selektywność. SunGuard SN 70/35 to jedyne tego typu szkło na rynku, które oferuje selektywność (czyli relację przepuszczalności światła LT=70,5% do transmisji energii g=34,9%) na rewelacyjnym poziomie powyżej 2 (dla budowy 4|-16a-4). Niezwykle istotne jest, że dotychczas taką wartość można było otrzymać tylko poprzez zastosowanie potrójnej warstwy srebra, tymczasem w przypadku nowego produktu firmy Guardian wystarczyły jedynie dwie warstwy! Warto podkreślić również, że Guardian zawsze potwierdza współczynnik g swoich produktów zgodnie z normą PN-EN 410, a nie według niemieckiej DIN, gdzie inaczej liczona wartość g jest niższa.

Standardy Guardian – surowsze niż przepisy

Szkło SunGuard SN 70/35 nie tylko spełnia surowe kryteria obecnie obowiązujących przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, ale dostosowane jest również do przepisów, które wejdą w życie za dwa lata. O jakich warunkach technicznych mowa? W tradycyjnym zestawie dwuszybowym współczynnik Ug=1,0 (W/m2K) pomaga osiągnąć, obowiązujący od 1 stycznia 2014 roku, współczynnik Uw≤1,3. W przypadku szkła SunGuard SN 70/35, przy zastosowaniu odpowiedniej ramki międzyszybowej i profilu okiennego ten ostatni parametr może być jeszcze niższy i wynieść Uw≤1,1 dla określonych rozmiarów. Dzięki temu osiągnąć można wynik zgodny z przepisami, które wejdą w życie od 1 stycznia 2017 roku. Dodatkowo, SunGuard SN 70/35, poza standardową opcją, wybrać można również w wersji do hartowania, a także jako bezpieczne i dźwiękoizolacyjne szkło laminowane.

PPNT w Gdyni – nowoczesne centrum, naukowo-technologiczne, w którym na fasadach wykorzystano szkło SunGuard Fot. Guardian Częstochowa

Nowe szkło powlekane jest już dostępne w darmowym programie Konfigurator, z którego skorzystać można pod adresem:
http://www.sunguardglass.pl/ToolsandResources/OnlineTools/GlassConfigurator/index.htm

Leave a Reply