„Opór ma sens” – kampania antywłamaniowa w Niemczech

Roto rozpoczyna kampanię antywłamaniową / Niemcy: „wygnanie rzezimieszków z raju” / Zjednoczenie mediów i polityki / Mobilizacja użytkowników okien / Bogate pakiety informacyjne / Roto ponownie „Blisko klienta“ / Mikrostrona w centrum wydarzeń / Kampania „Opór ma sens“ zwiększa obroty i dochody / „Roto Quadro Safe“ z modułami NT

 

kampania antywlamaniowa, opor ma sens, roto 1

Niemcy: od 2008 r. liczba włamań stale rośnie, a w 2013 r. doszło aż do 150.000 przestępstw tego typu. W ocenie Roto słusznie zaczęto określać Niemcy mianem „raju dla włamywaczy”. Jednak „opór ma sens”. Producent okuć i okien dachowych wybrał właśnie to hasło na slogan kampanii antywłamaniowej, oficjalnie zainaugurowanej na początku listopada 2014 r. , fot: Roto

 

„Opór ma sens” – kampania antywłamaniowa w Niemczech

Więcej bezpieczeństwa, korzyści, uwagi, więcej klientów – tą czteropunktową propozycją Roto z rozmachem rozpoczęło kampanię antywłamaniową w Niemczech. Celem kampanii jest z jednej strony zachęcenie konsumentów do konkretnych inwestycji w okna, a z drugiej dostarczenie partnerom rynkowym bodźców do rozwoju. Roto rozpoczyna kampanię antywłamaniową pod hasłem „Opór ma sens” poruszając temat niezwykle istotny dla społeczeństwa i dając jednocześnie branży doskonałą okazję do rozwoju. – Chcemy aktywnie przyczynić się do wykorzystania tej szansy – wyjaśnił inicjator projektu. Oficjalny start kampanii ogłoszono podczas 9. Międzynarodowej Konferencji Prasowej, zorganizowanej pod koniec ubiegłego roku przez dywizję Technologii okien i drzwi.

kampania antywlamaniowa, opor ma sens, roto 2

Znaczne szkody materialne, niepowetowane straty, m.in. pamiątek rodzinnych, ogromne obciążenie psychiki ofiar przestępstw – to smutny bilans włamań w Niemczech. Wprowadzając szeroko zakrojoną kampanię antywłamaniową, Roto chce przyczynić się do trwałej poprawy tej bardzo problematycznej sytuacji. fot: Roto / Photographee.eu-Fotolia

 

Straty materialne i psychiczne

Zdaniem dyrektora marketingu, Udo Pauly’ego, Niemcy słusznie są określane mianem „raju dla włamywaczy”. Od 2008 r. liczba włamań stale rośnie, przy czym w 2013 r. doszło do 150.000 czynów tego typu. Oprócz tego wskaźnik wyjaśnionych spraw jest wyjątkowo niski i wynosi jedynie 15,5%. Oznacza to, że policji udaje się rozwiązać tylko co szósty przypadek kradzieży.

Według statystyk rajem dla rzezimieszków są przede wszystkim obszary miejskie i pogranicza miast, a nie tereny wiejskie. Skutkiem włamań są straty materialne, szacowane przez niemiecki sektor ubezpieczeń w 2013 r. na 480 mln euro. Oprócz tego kradzież rodzinnych pamiątek i innych osobistych przedmiotów często prowadzi do niepowetowanych strat. Zdaniem eksperta równie istotna jest głęboka i często długotrwała trauma, którą odczuwa ofiara.

Gwałtowny wzrost przestępczości w tym obszarze sprawił, że do akcji wkroczyły media. Od połowy 2013 r. prasa, radio i telewizja bardzo intensywnie zajmują się tematem włamań, budzącym wiele emocji. Zainteresowanie mediów to najlepszy dowód, że problem ten bardzo mocno nurtuje społeczeństwo. Także politycy trzymają rękę na pulsie. Problem omawiany jest na konferencjach ministerstwa spraw wewnętrznych, wdrożony został również państwowy program wsparcia odpowiednich rozwiązań budowlanych w formie kredytów i dotacji z banku rozwoju KfW. To źródło korzyści dla branży stolarki, ponieważ, jak wiadomo, to okna i drzwi złodzieje wybierają najchętniej, by dostać się do domu czy mieszkania.

Konsekwentna strategia

Dla ekspertów to doskonała okazja, by dowieść swych kompetencji, zrobić wrażenie na klientach, wytworzyć popyt oraz sprzedać produkty o większej wartości. Tym większe zdumienie budzi u eksperta ds. marketingu Roto dotychczasowa zaskakująco bierna postawa branży. Roto chce zmienić ten stan rzeczy poprzez ogólnokrajową kampanię na temat okien fasadowych i dachowych odpornych na włamanie, skierowaną do użytkowników okien. Kampania aktywnie angażuje partnerów rynkowych, a tym samym stanowi konsekwentną kontynuację strategii firmy „Blisko klienta”.

Kampania antywłamaniowa Dywizji Technologii okien i drzwi oraz Okien dachowych i systemów solarnych Roto w Niemczech to nowoczesna koncepcja marketingowa: niesie jasny przekaz, oferuje pakiety działań sieciowych i wspiera profesjonalną przedsprzedaż. Jak wyjaśnił Udo Pauly, centralnym punktem kampanii jest mikrostrona www.quadro-safe.com, zawierająca informacje na temat Roto Quadro Safe, materiały do pobrania oraz linki do zarejestrowanych producentów okien i drzwi.

kampania antywlamaniowa, opor ma sens, roto

Roto przechodzi do działania pod hasłem „Opór ma sens” poruszając temat niezwykle istotny dla społeczeństwa i dając jednocześnie branży doskonałą okazję do rozwoju. Koncepcja ta wykorzystuje również odpowiedni asortyment produktów Roto, w przypadku okien fasadowych opierający się na uniwersalnym systemie okuć rozwierno-uchylnych, Roto NT. fot: Roto

 

Dwa bloki i dokładny timing

Realizacja kampanii zatytułowanej „Opór ma sens” przebiega kilkuetapowo. Od listopada 2014 Roto informowało o kampanii prasę branżową oraz zachęcało do udziału producentów i dealerów okien. Dla zaangażowanych w kampanię firm przygotowano pakiety informacyjne, ułatwiające pracę w punkcie sprzedaży. Pakiet składał się z broszury informacyjnej dla użytkowników okien, naklejki do wykorzystania w salonie wystawowym lub w punkcie sprzedaży oraz wsparcia PR. Ostatni element pakietu to przykładowa prezentacja, zdjęcia z opisami oraz zwięzły przewodnik nt. realizacji kampanii. Dodatkowo, zarejestrowani na mikrostronie sprzedawcy i producenci mają do dyspozycji szablony reklamowe do wykorzystania we własnym punkcie sprzedaży, które mogą spersonalizować, wykorzystując logo swojej firmy.

Od lutego 2015 r. rozpoczęła się na terenie Niemiec komunikacja do użytkowników okien. Również w tym względzie Roto zaplanowało szerokie spektrum działań – od prospektu informacyjnego i informacji w mediach społecznościowych, po nietypową dla tej branży kampanię w radiu. Składają się na nią zarówno wywiady z ekspertami, jak i emisja 30-sekundowych spotów reklamowych w wybranych rozgłośniach. Działania te zapewniają Roto dotarcie do ok. 25 mln niemieckich konsumentów. Można spodziewać się, że ze względu na miliony użytkowników mediów społecznościowych działania w tym obszarze i w zakresie PR również przyniosą efekty, ale na tym etapie trudno oszacować ich skalę. Każdy z kanałów komunikacji kieruje na mikrostronę www.quadro-safe.com, a tym samym do zarejestrowanych partnerów handlowych.

Dobre powody, by wziąć udział w kampanii

W oknach fasadowych kampania Roto Quadro Safe opiera się na uniwersalnej grupie produktowej, jaką są okucia rozwierno-uchylne Roto NT. Cztery rozwiązania, które stanowią skuteczną ochronę przed włamywaczami to: klamki okienne zamykane na klucz, zabezpieczenie klamki przed przewierceniem od zewnątrz, grzybkowe rolki ryglujące oraz zaczepy antywyważeniowe.

Dla producentów okien z okuciami Roto ta profesjonalna kampania jest doskonałą szansą na zwiększenie obrotów i dochodów, dzięki pozyskaniu nowych klientów oraz sprzedaży dodatkowych usług. Inne pozytywne skutki udziału w kampanii Roto to odróżnienie się od konkurencji oraz poprawa wizerunku przez wykazanie się specjalistycznymi kompetencjami. – Jak widać, istnieje cały szereg dobrych powodów, by wziąć udział w kampanii Roto oraz zachęcić konsumentów do stawienia oporu włamywaczom – podsumował Udo Pauly.

Leave a Reply